O Nas

Kim jesteśmy?

Polska Federacja Szpitali (PFSZ) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz jako najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora ochrony zdrowia   działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

Od początku trwania pandemii SARS CoV-2 #PFSZ zrealizowała liczne projekty pomocy dla szpitali, darowizn jak i akcje informacyjne dla pacjentów. Dostarczaliśmy do szpitali najaktualniejsze informacje dot. Zmian rynkowych, potrzeb oraz możliwości zakupu najpotrzebniejszego sprzętu- wszystkie działania były podejmowane w celu wsparcia dyrektorów szpitali w zarządzaniu kryzysowym w czasie pandemii.

Gdy pojawiła się informacja o pozytywnym przyjęciu pierwszych szczepionek przed zarządzającymi placówkami ochrony zdrowia stanęło kolejne ogromne wyzwanie organizacyjne, logistyczne- przygotowania jednostek do masowych szczepień. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą wsparcia Dyrektorów w kolejnym ważnym aspekcie zarządzania i przygotowaliśmy akcję Federacja na rzecz szczepień – VaccinatePoland

7b6caa96-a2af-4775-ac2e-452591d0ff06 (1) 1
Przewodniczący Rady Programowej

Jarosław Fedorowski Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu ds medycznych szpitala klinicznego oraz jako nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington, VT, USA. Autor ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians”, “Fellow of the European Society of Cardiology” oraz “Fellow of the Polish Association of Managed Care”.

Ula Zdjęcie 1
Dyrektor Operacyjny PFSZ

Urszula Szybowicz

Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Wiceprzewodnicząca zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych, absolwentka kierunku zdrowie publiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uczestniczy w wielu projektach dot. innowacji na rynku ochrony zdrowia, rozwiązań chmurowych i innych rozwiązań IT, a także w projektach regulacji prawnych dla sektora ochrony zdrowia. Ekspert w wielu podmiotów prywatnych z zakresu marketingu usług zdrowotnych a także nowych kierunków rozwoju i wykorzystania innowacji w sektorze healthcare. 

lider obszaru do spraw standardów GS1 w ochronie zdrowia, z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania

Dr. Anna Gawrońska

członek zarządu Polskiej Federacja Szpitali, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie

Irena Kierzkowska

Rektor Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Paweł Czarnecki

Prezes Zarządu Supra Brokers

Marcin Foryś

dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Marcin Jędrychowski

prezes zarządu wydawnictwa Termedia

Janusz Michalak

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce. Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy profilu specjalistycznego. Mamy podpisane porozumienia o współpracy z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali Reprezentujemy polskie szpitale w Europejskiej Federacji Szpitali #HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE. Współpracujemy z Międzynarodową Federacją Szpitali #IHF, jedyną swiątową organizacją szpitali.

Nasi Partnerzy