O Nas

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) powstało w 2016 r. Celem organizacji jest wypracowanie mechanizmów do zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce w myśl definicji koordynowanej ochrony zdrowia, oznaczającej zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta.

Zarząd PTKOZ

7b6caa96-a2af-4775-ac2e-452591d0ff06 (1) 1
Przewodniczący Rady Programowej

Jarosław Fedorowski Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu ds medycznych szpitala klinicznego oraz jako nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington, VT, USA. Autor ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians”, “Fellow of the European Society of Cardiology” oraz “Fellow of the Polish Association of Managed Care”.

Urszula
Dyrektor Operacyjny PFSZ

Urszula Szybowicz, MPH

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Prezes i założyciel Fundacji Nie Widać Po Mnie, Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania w opiece zdrowotnej. Z powodzeniem wdraża innowacje w podmiotach leczniczych, uczestniczy w wielu projektach dot. wykorzystania analizy danych z ochrony zdrowia i farmacji, projektów dot. koordynowanej ochrony zdrowia, a także w projektach regulacji prawnych dla sektora ochrony zdrowia. Konsultantka wielu podmiotów z zakresu nowych kierunków rozwoju,  wykorzystania innowacji w sektorze healthcare a także programów wsparcia dla pracowników.

Polska Federacja Szpitali, Konferencja Programowa 2021, fot: Marek Misiurewcz

Anna Warczyńska, LLM, MBA

Rada Naczelna PTKOZ (alfabetycznie):

Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Beata Buchelt, dr. n. ekon., MBA

Partner Zarządzający Kancelarii Miller Canfield w Warszawie

Andrzej Chełchowski, dr n. prawn.

wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab n. ekon, dr n. med

kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego : Przewodnicząca.

Iga Rudawska, profesor zwyczajny, dr hab. n. ekon.

Założyciele PTKOZ

1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., partner zarządzający w Kancelarii MillerCanfield w Warszawie, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
3. Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab. n.ekon., dr n. med., MBA, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Principal w QuintilesIMS Poland
4. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr. n. ekon. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
5. Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. doc. dr med., dr. n. med., MBA, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6. Jerzy Hennig, dr. n. farm. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
7. Andrzej Jacyna, lek., p.o. Prezesa NFZ, Wiceprezes ds Medycznych NFZ
8. Jacek Krajewski, lek. Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
9. Jan Krakowiak, dr hab. n. o zdr., adiunkt w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10. Filip Nowak, mgr ekon, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
11. Łukasz Rozdeiczer, LLM, Prezes Batna Group w Warszawie, Adj. Prof. Georgetown University, Washington, USA
12. Dominik Rozkrut, dr n. ekon. Prezes Głownego Urzędu Statystycznego w Warszawie
13. Iga Rudawska, prof. dr hab. n. ekon. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
14. Anna Szczerbak, mgr prawa, MBA, Liaison Officer European Hospital Federation HOPE, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
15. Piotr Warczyński, dr n. med., Wiceminister Zdrowia
16. Maria Węgrzyn, prof. nadzw. dr hab. n. ekon., Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławi
17. Leszek Wieczorek, prof. nadzw. dr hab. n. prawn., Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
18. Adam Windak, prof. dr hab. n .med., Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
19. Mirosław J. Wysocki, prof. dr. hab. n. med., Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce. Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy profilu specjalistycznego. Mamy podpisane porozumienia o współpracy z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali Reprezentujemy polskie szpitale w Europejskiej Federacji Szpitali #HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE. Współpracujemy z Międzynarodową Federacją Szpitali #IHF, jedyną swiątową organizacją szpitali.

Zostań członkiem PTKOZ

Dołącz do nas i razem zmieniajmy polski system ochrony zdrowia!

Nasi Partnerzy